Cara Ikan Pemanah Menangkap Mangsanya

Ikan pemanah, yang sangat umum di Samudra Hindia, mempunyai cara yang aneh dalam menangkap serangga – serangganya. Ikan itu mempunyai alur pada atap mulutnya, dan dapat menekan alur ini dengan begitu kuat sehingga pancaran air yang keluar dari mulutnya dapat membuat serangga – serangga pingsan. Ikan itu kemudian menangkap dan memakan serangga – serangga itu.

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image